Từ khóa: #iPhone
Nga cấm quan chức dùng iPhone

Nga cấm quan chức dùng iPhone

Bộ Thương mại Nga thông báo, từ ngày 17/7 hàng nghìn quan chức và nhân viên liên bang sẽ bị cấm dùng iPhone cho mục đích công việc do lo ngại bị theo dõi.