Kinh doanh của Sao Ta tiếp tục sụt giảm trong tháng 10

FMC Sao Ta
12:14 - 08/11/2023
Kinh doanh của Sao Ta tiếp tục sụt giảm trong tháng 10
0:00 / 0:00
0:00
Sau đà phục hồi trong tháng 8 và 9/2023, Sao Ta (FMC) lại tiếp tục ghi nhận đi lùi về doanh số trong tháng 10 khi chỉ bằng 95% kết quả của cùng kỳ năm trước.

Theo thông báo về hoạt động tháng 10/2023, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) đạt 18,45 triệu USD doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, doanh nghiệp sản xuất 2.569 tấn tôm thành phẩm, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất 133 tấn nông sản thành phẩm, tăng 35%. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.659 tấn, tăng 11%; sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 137 tấn, giảm 33%.

Về tình hình kinh doanh theo báo cáo tài chính, quý 3/2023 Sao Ta thu về 1.793 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 89,2 tỷ đồng, tăng 11,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Sao Ta đạt 3.834 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 213,4 tỷ đồng, giảm 11%.

9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thủy sản của doanh nghiệp giảm 14%, từ 4.327 tỷ đồng xuống còn 3.703 tỷ đồng. Đây cũng là mảng kinh doanh có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Sao Ta khi chiếm tới 96%.

Đọc tiếp