Lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối

điện lực Việt nAM
08:47 - 24/10/2023
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch cụ thể, đường găng (biểu đồ) tiến độ triển khai các bước của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) gồm 4 dự án thành phần Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Nam Định 1 - Thanh Hóa, Nam Định 1 - Phố Nối.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo về tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3. Nguồn: VGP.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo về tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3. Nguồn: VGP.

Hiện nay, EVN/Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang hoàn thiện hồ sơ nhằm bảo đảm tiến độ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt ngay sau khi chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Bên cạnh đó, các địa phương có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua đang phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan Trung ương để hoàn thiện các thủ tục bổ sung, làm rõ về hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bảo đảm sự phù hợp của các dự án với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương đối với việc chậm tiến độ trong quá trình triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, do chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo; Đồng thời chưa lường hết bất cập, khó khăn trong thực tế…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Nguồn: VGP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Nguồn: VGP.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải lập ngay kế hoạch cụ thể, đường găng tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối về thời gian, hạng mục, thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

"Bộ Công Thương phải tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vào vận hành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ", Phó Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai song song các bước chuẩn bị để khởi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, trên cơ sở dự thảo thiết kế chi tiết, các địa phương có dự án đi qua khẩn trương xác định ranh giới để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho năng lượng; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp, hoàn thiện, thẩm định để trình Thủ tướng chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sau khi phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành ngay báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án.

Bộ Công Thương, EVN/EVNNPT khẩn trương phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật các dự án làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu, mua sắm; Phối hợp với địa phương thực hiện kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng…

Bên cạnh đó, giao Bộ Công Thương, EVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải phối hợp chặt chặt chẽ với các địa phương, lực lượng công an để bảo đảm quyền lợi cho người dân trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng, bao gồm 4 tiểu dự án.

Dự án này được phê duyệt trong tổng sơ đồ điện VIII để thực hiện truyền tải điện liên miền ra miền Bắc, tăng khả năng cung ứng điện.

Tin liên quan

Đọc tiếp