Lấy ý kiến dự thảo Thông tư xây dựng khung giá thủy điện tích năng

điện lực Việt nAM
12:30 - 02/06/2024
Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.
Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công Thương vừa có văn bản 735 lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng gồm 4 chương và 11 điều khoản.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển trong giai đoạn tới khai thác tối đa tiềm năng của các nguồn thủy điện, phát triển các thủy điện tích năng (là nhà máy thủy điện sử dụng hệ thống các hồ chứa ở các mức cao trình khác nhau để tích trữ năng lượng và phát điện) với quy mô khoảng 2.400 MW đến năm 2030 để điều hòa phụ tải, dự phòng công suất và hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, mặt trời và điện gió, điện rác, sinh khối.

Đối với loại hình nhà máy thủy điện tích năng và thủy điện mở rộng định hướng phát triển trong thời gian tới, ngày 29/5/2024, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng và gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương và 11 Điều khoản. Điểm đặc biệt của khung giá nhà máy thủy điện tích năng là có thành phần giá biến đổi là thành phần để thu hồi chi phí tích trữ nước, được xác định theo sản lượng điện tiêu thụ trong chu kỳ tích trữ nước và đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất theo quy định. Sau khi Thông tư quy định khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng được ban hành, các nhà máy điện thủy điện tích năng sẽ đàm phán giá với EVN.

Theo đó, khung giá phát điện của nhà máy điện thủy điện tích năng là dải giá trị từ 0 (đồng/kWh) đến mức giá của nhà máy điện chuẩn. Mức giá của nhà máy điện chuẩn được xác định theo công thức sau: PNĐ = FC + FOMC + VC (đồng/kWh).

Trong đó, FC là giá cố định bình quân của nhà máy chuẩn bằng chi phí vốn đầu tư xây dựng nhà máy chuẩn chia cho điện năng bình quân năm tại điểm giao nhận; FOMC là giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy điện chuẩn được tính bằng tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy chia cho điện năng giao nhận bình quân nhiều năm của nhà máy điện; VC là giá biến đổi của năm áp dụng khung giá của nhà máy điện chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 7 Thông tư này (đồng/kWh).

Trong thông tư cũng quy định chi tiết phương pháp, công thức tính cho từng loại thành phần nhằm xác định khung giá.

Dự thảo Thông tư được Bộ Công Thương bắt đầu lấy ý kiến từ ngày 1/6/2024. Như vậy, trong thời gian 2022 đến năm 2024, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành các quy định về khung giá phát điện và phương pháp xác định giá điện của tất cả các loại hình sản xuất điện hiện nay như nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, nhà máy điện sản xuất từ chất thải rắn, sinh khối và sắp tới là thủy điện tích năng.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt khung giá cho nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG năm 2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp