Nhóm An Phát Holdings tiếp tục lãi lớn

APH An Phát
12:42 - 02/05/2024
Một góc Khu công nghiệp An Phát Complex của An Phát Holdings. Ảnh: APH
Một góc Khu công nghiệp An Phát Complex của An Phát Holdings. Ảnh: APH
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp nối thành công của năm 2023, hầu hết các thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings đều ghi nhận kết quả kinh doanh quý đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HNX: APH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024, ghi nhận doanh thu giảm tới 18% so với cùng kỳ về còn 3.388 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp 419 tỷ đồng, tăng gần 24% so với quý 1/2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của An Phát Holdings giảm nhẹ về còn 52,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm hơn 30 tỷ đồng về còn 56,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 9,4% về còn 109 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 9,4% lên 146 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, APH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 133 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, tương đương gần 61% so với thực hiện của cả năm 2023. Đáng chú ý, năm 2023, APH báo lãi sau thuế hơn 219 tỷ đồng, tăng 282% so với năm 2022.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của APH tăng nhẹ so với đầu năm lên 12.507 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 1.443 tỷ đồng lên 2.885 tỷ đồng, bao gồm 1.142 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng (tăng 24%), 787,5 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn (tăng 114%), 807 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn (cao gấp 37 lần so với đầu năm).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 29/5 tới đây, HĐQT APH đề xuất kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 314 tỷ đồng. Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 42% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Tương tự, công ty con của An Phát Holdings là CTCP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) cũng báo lãi quý 1/2024 144 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi 64 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. AAA lãi lớn trên nền cao của cùng kỳ, theo đó, năm 2023 công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 309 tỷ đồng, tăng 163% so với thực hiện năm 2022.

Trong quý 1/2024, doanh thu của AAA giảm mạnh từ 3.617 tỷ đồng về còn 2.964 tỷ đồng, tuy nhiên do giá vốn giảm tới 739 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tại tăng gần 35% lên 332 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Nhựa An Phát tăng nhẹ so với đầu năm lên 11.686,6 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm 17,15% về còn 2.017 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 1.079,6 tỷ đồng về còn 197,5 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.205 tỷ đồng lên 2.530 tỷ đồng.

Trong năm 2024, AAA lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 377 tỷ đồng. Theo đó, công ty đã hoàn thành 30% chỉ tiêu doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Về phần mình, CTCP Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) – công ty con của APH ghi nhận doanh thu 445 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên công ty vẫn báo lãi sau thuế 40,6 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thực hiện của quý 1/2023 do tiết giảm đáng kể các chi phí hoạt động, tương ứng hoàn thành 29% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Trái với các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái, CTCP An Tiến Industries (HoSE: HII) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 31 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý 1/2023. Trước đó trong năm 2023, công ty này báo lãi 80 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 143 tỷ đồng của năm 2022.

Đọc tiếp