Từ khóa: #OCOP
Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội.

Hà Nội có thêm 518 sản phẩm OCOP

Ngày 16/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận cho 518 sản phẩm OCOP cấp thành phố, trong đó duy nhất sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc có tiềm năng đạt chất lượng 5 sao