Quốc hội hôm nay bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước

QUỐC HỘI Việt nAM
08:11 - 21/05/2024
Quốc hội hôm nay bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước
0:00 / 0:00
0:00
Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, từ cuối giờ chiều nay 21/5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ.

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16h30, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Các quy trình tiếp theo sẽ thực hiện vào sáng 22/5. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ theo quy định. Chủ tịch nước cũng sẽ có phát biểu nhậm chức.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Kỳ họp thứ 7.

Đọc tiếp