Quốc hội thảo luận về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

QUỐC HỘI Việt nAM
07:54 - 24/11/2023
 Quốc hội thảo luận về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 25/11, Quốc hội sẽ thảo luận về 2 dự án Luật mới là dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ. Bộ trưởng Giao thông vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bộ trưởng Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bổ sung một số quy định về tích hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe vào thẻ căn cước

Trước đó, ngày /11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về pháp lý; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển pháp luật và thông lệ quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 9 Chương, 81 Điều. Tiếp thu kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý phạm vi điều chỉnh để phù hợp với tên gọi và nội hàm của Luật.

Theo đó đã chuyển các quy định về phương tiện giao thông và một số điều quy định trong chương vận tải đường bộ có nội dung liên quan đến trật tự, an toàn giao thông từ dự thảo Luật Đường bộ sang dự thảo Luật này. Bổ sung các giải thích từ ngữ, một số nội dung về nguyên tắc, chính sách về trật tự, an toàn giao thông, hành vi bị nghiêm cấm, cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ bảo đảm tính bao quát, sát thực tiễn.

Dự thảo Luật cũng đã chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo Luật Đường bộ sang để bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.

Đồng thời chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn phương tiện giao thông đường bộ từ dự thảo Luật Đường bộ sang dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật...

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đó, đối với một trong các giấy tờ: Giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo.

Đọc tiếp