Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

QUỐC HỘI Việt nAM
07:49 - 07/06/2024
Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước
0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022, thảo luận một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 7/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cuối giờ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội nghe đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Đọc tiếp