Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

KINH TẾ QUỐC HỘI
07:18 - 31/10/2023
Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội
0:00 / 0:00
0:00
Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; thảo luận dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Quốc hội cũng đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, trong phiên họp ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường thảo luận về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại phiên thảo luận đã có 33 đại biểu phát biểu, 8 đại biểu tranh luận, trong đó các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Vai trò, ý nghĩa, mối quan hệ của 3 chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước và giai đoạn này; mối quan hệ giữa 3 chương trình của giai đoạn này, tính phù hợp, khoa học trong việc xác định đối tượng địa bàn, nội dung chính sách, tiêu chí, các chỉ tiêu đạt được thực chất về phát triển kinh tế - xã hội, về giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới, nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Đọc tiếp