Thêm 2 cổ phiếu họ FLC rơi vào diện cảnh báo

KLF ART
22:26 - 14/09/2022
Thêm 2 cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo.
Thêm 2 cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo.
0:00 / 0:00
0:00
Trong số 7 cổ phiếu của họ FLC, có 1 mã bị hủy niêm yết, 2 mã đình chỉ giao dịch, 3 mã nằm trong diện cảnh báo.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 14/9 ra thông báo đưa 2 mã cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất khẩu CFS và ART của CTCP Chứng khoán BOS vào diện cảnh báo; với cùng lý do nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9.

Quy định áp dụng theo Điểm g khoản 1 điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HNX yêu cầu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất khẩu CFS và CTCP Chứng khoán BOS giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng này.

Tính tới thời điểm hiện tại, trong số 7 cổ phiếu của hệ sinh thái FLC, ROS bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE; FLC và HAI bị đình chỉ giao dịch; GAB, ART và KLF bị đưa vào diện cảnh báo; AMD bị cắt margin.

Tin liên quan

Đọc tiếp