Thép Pomina bị nhắc nhở chậm nộp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Thép Pomina POM
18:51 - 23/02/2024
Thép Pomina bị nhắc nhở chậm nộp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Theo văn bản này, HoSE đã nhận được công văn công bố thông tin về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Pomina vào ngày 16/2. Công ty dự kiến họp vào ngày 1/3 và thực hiện đăng tải tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/2.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 10 và điểm a Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty cần công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Nội dung công bố bao gồm thông báo về việc họp ĐHĐCĐ, đường dẫn đến toàn bộ tài liệu cuộc họp và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, cũng như của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch). Do đó, Pomina đã công bố tài liệu cuộc họp muộn so với quy định.

Về nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường của Pomina, theo thông tin công bố, có 2 nội dung lớn sẽ được thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp lần này. Nội dung thứ nhất là về nâng tổng vốn đầu tư vào dự án lò cao tại chi nhánh Pomina 3 lên gần 5.880 tỷ đồng.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị quyết 11/QĐ-HĐQT, được phê duyệt ngày 31/10/2020, dự án lò cao tại chi nhánh Pomina 3 có tổng vốn đầu tư là hơn 4.975 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ký ngày 2/3/2023, tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao được xác định là gần 5.880 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng Quản trị đề nghị cổ đông tham dự đại hội xem xét, phê duyệt và thông qua việc tổng vốn đầu tư thực tế của dự án lò cao là 5.880 tỷ đồng nhằm giúp Pomina hoàn thành các thủ tục của dự án.

Nội dung thứ hai được quan tâm đó là về phương án tái cấu trúc của công ty. Theo dự thảo phương án tái cấu trúc, Pomina dự kiến thành lập pháp nhân mới là CTCP Pomina Phú Mỹ.

Pháp nhân này do Pomina góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị. Còn nhà đầu tư chiến lược sẽ góp vốn bằng tiền. Pomina sẽ có tờ trình cụ thể về vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu của pháp nhân mới này tại đại hội.

Giá trị tài sản sẽ được trình bày chi tiết tại đại hội, căn cứ theo kết quả định giá của công ty kiểm toán và sự thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược.

Số tiền thu hồi sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động.

Thực tế, với việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược khi tham gia góp vốn vào CTCP Pomina Phú Mỹ chỉ chịu trách nhiệm đối với CTCP Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina.

Trước đó, tại văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4/2023 so với cùng kỳ, Pomina cho biết đã tìm được nhà đầu tư mới và đang chờ sự phê duyệt của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường đầu tháng 3 tới. Sau đại hội, công ty sẽ đưa nhà máy Pomina 3 hoạt động trở lại, dự kiến đầu quý 2/2024.

Về tình hình kinh doanh, quý 4 vừa rồi, doanh thu thuần của Thép Pomina đạt 333 tỷ đồng, chỉ bằng 18% cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm chỉ còn bằng 15% cùng kỳ, đạt hơn 311 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, Thép Pomina lỗ ròng gần 314 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 461 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Thép Pomina đạt 3.281 tỷ đồng, chỉ bằng 25% con số của năm 2022. Do kinh doanh dưới giá vốn, công ty lỗ gộp gần 60 tỷ đồng. Dù vậy, mức lỗ này chỉ bằng 13% mức lỗ 461 tỷ đồng của năm 2022.

Đến hết năm 2023, Thép Pomina lỗ sau thuế gần 961 tỷ đồng, giảm được 28% so với mức lỗ 1.168 tỷ đồng của năm 2022. Dù vậy, đây vẫn là mức lỗ nặng nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành tính tới thời điểm hiện tại, và còn cách xa mục tiêu lỗ sau thuế 150 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã đặt ra.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Thép Pomina tại ngày 31/12/2023 giảm 6% so với hồi đầu năm, xuống hơn 10.404 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của công ty vẫn tăng 5% so với hồi đầu năm lên gần 8.810 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, Thép Pomina có 5.466 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm nhẹ so với con số 5.478 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Thép Pomina đã giảm 39% so với đầu kỳ, xuống còn 1.595 tỷ đồng. Chủ yếu do lỗ lũy kế của công ty đã tăng từ 445 tỷ đồng lên gần 1.271 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Trong trường hợp lý tưởng nhất, PTI sẽ tăng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 3.216 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

ĐHĐCĐ PTI: Tăng vốn lên gấp 3 lần

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) được tổ chức ngày 24/4. Tại đây, cổ đông công ty sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có 2 tờ trình tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần.