Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng LĐTBXH

Kỷ luật Cán bộ
21:22 - 14/05/2024
Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐTBXH.
Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐTBXH.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐTBXH nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng LĐTBXH nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 19/4/2024, Bộ Chính trị đã họp và có quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung; Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư xác định: Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề; trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761); làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho CTCP Tiến Bộ quốc tế (AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính.

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách Nhà nước.

Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2016 - 2021 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được việc Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Đề án 371, Đề án 761; trong tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2016 - 2021 mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách Nhà nước.

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm; làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước.

Ông Huỳnh Văn Tí khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2011 - 2016; Khiển trách Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin liên quan

Đọc tiếp