Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Bình

NHÂN SỰ Gia Lai
22:03 - 27/02/2024
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông là cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế, Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, ngày 19/2, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 65/66 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ 98,48%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Tuấn Anh được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Tại kỳ họp thứ 13, diễn ra ngày 6/2 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 46/47 phiếu tán thành, ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Phong Phú sinh năm 1970, quê ở tỉnh Quảng Bình. Ông là Kỹ sư Thủy lợi và cử nhân Quản lý kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phú từng là Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó giám đốc Sở. Tháng 8/2019, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Ông Phan Phong Phú được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP

Ông Phan Phong Phú được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP

Tin liên quan

Đọc tiếp