Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 9

Đảng TRUNG ƯƠNG
14:47 - 16/05/2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc. Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 18/5.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Tiểu ban Kinh tế - xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Các tiểu ban đã xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại hội nghị này.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo.

Các vấn đề được đề nghị cho ý kiến trước hết là: Chủ đề và phương châm của Đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo. Đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tờ trình của Tiểu ban Văn kiện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về tờ trình và dự thảo Chỉ thị; tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy. Đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố…

Tin liên quan

Đọc tiếp