Traphaco tiếp tục tham vọng lãi kỷ lục, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Traphaco dược phẩm
08:54 - 24/03/2024
Traphaco nổi tiếng trong ngành Đông dược nhưng gần đây cũng đã chú trọng phát triển cả tân dược.
Traphaco nổi tiếng trong ngành Đông dược nhưng gần đây cũng đã chú trọng phát triển cả tân dược.
0:00 / 0:00
0:00
Traphaco từng đặt kế hoạch lợi nhuận vượt 300 tỷ đồng trong năm 2023, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động nhưng đã không thể hoàn thành.

CTCP Traphaco (mã chứng khoán TRA) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào sáng 12/4 tới tại Hà Nội.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.485 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2023, trong đó kênh OTC (thuốc bán không kê đơn) là 1.975 tỷ và kênh ETC (kênh đấu thầu bệnh viện) là 245 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng tăng 6% lên 303 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là kết quả cao nhất của Traphaco kể từ khi lên sàn năm 2008.

Công ty dự kiến chi trả 30% tiền mặt cho năm 2023, tương đương 124 tỷ đồng. Đối với năm nay, tỷ lệ dự kiến ít nhất là 3.000 đồng/cp căn cứ vào tình hình tài chính và có thể trả thêm tới 4.000 đồng/cp. Traphaco còn có kế hoạch xem xét nâng vốn điều lệ bằng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đối với vấn đề nhân sự, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lee Tae Yon, người có đơn từ nhiệm vào ngày 20/3 vừa qua.

Năm 2023, Traphaco đã đặt mục tiêu bứt phá với doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Tuy nhiên kết quả lại không như kỳ vọng. Công ty mang về doanh thu 2.299 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 285 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 3% so với cùng kỳ năm trước; chỉ hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 87% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Traphaco tăng 17% so với đầu năm, lên 2.124 tỷ đồng. Trong đó có hơn 782 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn (tăng 56% so với đầu năm), 468 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 2%), 239 tỷ đồng khoản phải thu (tăng 18%)…

Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 635 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 23% xuống 144 tỷ đồng, song nợ vay ngắn hạn lại tăng gấp hơn 4 lần từ 40 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.489 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, bao gồm gần 415 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu, 133 tỷ thặng dư vốn góp cổ phần, 541 tỷ đồng của quỹ đầu tư phát triển, 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB), HĐQT ngân hàng này dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, chia cổ tức và tiếp tục niêm yết lên sàn HOSE.