TTC AgriS báo lãi tăng 23%, phải trả gần 5 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

SBT TTC AgriS
22:57 - 02/05/2024
TTC AgriS có gánh nặng nợ vay lớn.
TTC AgriS có gánh nặng nợ vay lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Với mức vay nợ tài chính hơn 15.000 tỷ đồng, doanh nghiệp ngành đường phải trả hơn 1.300 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương mỗi ngày phải trả 4,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 đến 31/3/2024), CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận gộp đạt 785 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 12,3%, cải thiện so với mức 11,5% của cùng kỳ.

Doanh thu tài chính sụt giảm nhẹ về mức 300 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm nhẹ về mức 499 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 417 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên mức 388 tỷ đồng.

Kết quả, SBT lãi sau thuế 188 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ niên độ trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng trưởng là nhờ sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp, do có sự chuyển dịch tích cực trong tỷ trọng cơ cấu sản phẩm - dần chuyển sang các sản phẩm có giá trị tăng cao.

Lũy kế 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS mang về 19.545 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9%.

Thực tế, lợi nhuận gộp của công ty từ bán hàng và cung cấp dịch vụ khá cao. Trong 9 tháng, công ty có lãi thuần hơn 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên phần chi phí tài chính lớn là áp lực khiến lợi nhuận bị “ăn mòn”.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính, trong khi doanh thu tài chính mang về 1.128 tỷ đồng. Trong đó, phần chi phí lãi vay công ty phải trả là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ niên độ trước; tương ứng mỗi ngày SBT phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.

Gánh nặng lãi vay đến từ số nợ hơn 15.000 tỷ đồng của doanh nghiệp, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong cơ cấu nợ của SBT, nợ ngắn hạn chiếm hơn 13.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng. Công ty có dư nợ trái phiếu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng.

Để bù đắp chi phí đi vay, SBT cũng khá mạnh tay trong đầu tư tài chính. Công ty có hơn 3.800 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng, hơn 800 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, hơn 3.000 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Tổng cộng các khoản này là gần 7.700 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản và tăng hơn 2.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Các tài sản chiếm tỷ trọng lớn khác của SBT là các khoản phải thu ngắn hạn (hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu niên độ), hàng tồn kho (4.496 tỷ đồng), đầu tư vào công ty liên kết (hơn 2.500 tỷ đồng)...

Tin liên quan

Đọc tiếp