Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 65 đảng viên trong năm 2023

Cán bộ Đảng viên
16:31 - 27/12/2023
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 27/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cho biết, năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên. Có 1.769 tổ chức đảng và 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên.

Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng và 2.645 đảng viên.

Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo với 8 tổ chức đảng, 225 đảng viên. Qua giải quyết đã xác định 4 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 37 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên; đã giải quyết 46 đơn tố cáo tổ chức đảng, 1.297 đơn tố cáo đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng, 1.034 đảng viên. Qua giải quyết, kết luận có 2 tổ chức đảng và 170 đảng viên phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 143 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của hơn 7.300 đảng viên, kết luận 239 đảng viên vi phạm, có khuyết điểm. Một số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng hình thức quy định…

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên (chiếm 31,34%). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên; còn Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức đảng và 6.237 đảng viên.

Năm 2024, UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

UBKT Trung ương nhấn mạnh định hướng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đáng chú ý, cơ quan kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‟tự diễn biến", ‟tự chuyển hóa"; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín.

Tin liên quan

Đọc tiếp