Ủy ban MTTQ Hải Dương lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội

MTTQ Hải Dương
19:19 - 13/03/2024
Ủy ban MTTQ Hải Dương lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 12, tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội và công tác nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiều ngày 12/3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ tổ chức trong thời gian 3 ngày, dự kiến vào đầu tháng 8/2024 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (thành phố Hải Dương).

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động và công tác của nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử ra Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X và tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, biểu biểu quyết nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đề án đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thống nhất hiệp thương cử bổ sung ông Trần Duy Thược, Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX sửa đổi, đã có 4 đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, tập trung góp ý vào phần tiêu đề, nội dung, cũng như một số nội dung cụ thể vào phần phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ mới của dự thảo báo cáo chính trị; góp ý, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX như phần lời nói đầu và từ ngữ, nội dung trong một số điều, khoản... Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục, kết cấu của 2 bản dự thảo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Trần Duy Thược được hội nghị hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Trần Duy Thược được hội nghị hiệp thương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết của các đại biểu. Ông Nguyễn Đức Tuấn giao các tiểu ban liên quan của Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để tham mưu, điều chỉnh, bổ sung vào nội dung văn kiện đại hội cho phù hợp, đồng thời thông qua nhiều kênh khác nhau để tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên ủy ban, chuyên gia… cũng như tại Đại hội MTTQ cấp huyện trong tỉnh.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ ban hành Đề án nhân sự và Đề án đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; phân bổ cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu dự Đại hội để MTTQ các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên làm căn cứ triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Đọc tiếp