Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

THUẾ QUỐC HỘI
09:20 - 15/04/2024
UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.
UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ dành nhiều thời gian để cho ý kiến về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. UBTVQH cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

UBTVQH cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế vụ kiện hợp đồng dầu khí Lo 01&02; cho ý kiến về Tờ trình của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp ước vay giữa nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, UBTVQH sẽ xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023; xem xét Báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước.

Tin liên quan

Đọc tiếp