Việt Nam thúc đẩy phát triển ngoại giao số

Đối ngoại Việt nAM
15:14 - 03/11/2022
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội bứt phá ở nhiều lĩnh vực, trong đó mở ra một phương thức mới là ngoại giao số, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nước trên thế giới gồm Việt Nam.

Tại Toạ đàm Triển khai ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị ngày 2/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhận định, ngoại giao số chính là công cụ đắc lực để các quốc gia triển khai chính sách đối ngoại nhằm nâng cao vai trò cũng như vị thế trên thế giới.

Đồng tình với quan điểm trên, các diễn giả tại toạ điểm cho biết, thời gian qua, đặc biệt kể từ sau đại dịch Covid-19, ngoại giao số đang trở thành một phương thức hữu hiệu, bổ trợ cho ngoại giao truyền thống, góp phần mang lại sự kết nối, mức độ tương tác chưa từng có giữa các nước. Các quốc gia đều nhanh chóng nắm bắt để có thể triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại mặc dù mỗi nước có một trình độ phát triển khác nhau.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề nghị toạ đàm tập trung trao đổi về các vấn đề liên quan đến triển khai ngoại giao số, làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn để từ đó đề xuất biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy ngoại giao số của Việt Nam trong thời gian tới.

Tại toạ đàm, các Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Pháp, Anh, Ấn Độ...đã đưa ra các chính sách, thực tiễn và kinh nghiệm triển khai công tác ngoại giao số ở địa bàn.

Về phía doanh nghiệp, đại diện của Tập đoàn Viettel đã chỉ rõ các nhân tố bảo đảm thành công trong chuyển đổi số, nhất là nền tảng công nghệ số, cơ sở dữ liệu để phục vụ việc đưa ra quyết định. Hơn thế nữa, dần hình thành tư duy số trong công tác điều hành, quản lý.

Các diễn giả đề xuất nhiều khuyến nghị, bao gồm đầu tư nguồn lực, cải thiện cơ sở hạ tầng, ra quyết định dựa trên dữ liệu, tăng cường cung cấp các dịch vụ công cho người dân trên nền tảng số, đào tạo đội ngũ các nhà ngoại giao am hiểu về công nghệ và hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai ngoại giao số. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại cũng cần tới sự hỗ trợ, đồng hành của các bộ ngành, địa phương trong tiến trình chuyển đổi số.

Toạ đàm Triển khai Ngoại giao số của Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và khuyến nghị do Bộ Ngoại giao tổ chức, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị, cũng như Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo các đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan làm công tác đối ngoại và thông tin tuyên truyền, một số doanh nghiệp Việt Nam đi đầu trong công tác chuyển đổi số, cùng hơn 80 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Đọc tiếp