Bảo hiểm Hàng không lùi thời gian họp ĐHĐCĐ

BẢO HIỂM Hàng KHông
09:00 - 24/03/2023
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/3, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI - UpCOM: AIC) công bố thông tin lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhưng chưa công bố lịch cụ thể về thời gian họp và chỉ dự kiến chậm nhất là ngày 30/6/2023.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 27/2, Hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Trọng Dũng. Như vậy, hiện tại AIC được bầu bổ sung 1 thành viên vào Hội đồng quản trị, nhưng do không có ứng viên nào được đề cử nên nội dung này đã không được thực hiện.

Ngoài ra, đại hội cũng chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Bảo hiểm Hàng không mà không phải thông qua chào mua công khai. Theo đó, Bảo hiểm Hàng không sẽ chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu, tương đương 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNI cho công ty DB Insurance Co., Ltd, đến từ Hàn Quốc.

Giá trị chuyển nhượng của thương vụ do thoả thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, ước tính theo thị giá cổ phiếu ngày 23/3, lượng cổ phiếu DB Insurance Co., Ltd dự kiến mua lại từ nhóm 20 cổ đông sẽ khoảng 757,5 tỷ đồng.

Bảo hiểm Hàng không hiện có quy mô vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022 đạt gần 3.729 tỷ đồng. Những năm gần đây, Bảo hiểm Hàng không ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khả quan với mức tăng trưởng 2 con số, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung ngành bảo hiểm.

Năm 2022, Bảo hiểm Hàng không ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 20,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% và 17% so với kết quả của năm 2021.

Năm 2022, AIC lên kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là gần 68 tỷ đồng, gấp 3,9 lần thực hiện năm 2021. Như vậy, đến hết năm, công ty đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành gần 30% kế hoạch lợi nhuận.

Tin liên quan

Đọc tiếp