BIDV huy động 200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 8 năm để tăng vốn

NGÂN HÀNG Việt nAM
15:06 - 25/09/2023
BIDV huy động 200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 8 năm để tăng vốn
0:00 / 0:00
0:00
Đây là lô trái phiếu thứ 10 được ngân hàng này phát hành trong năm nay, tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành là 3.314 trái phiếu, qua đó huy động 3.314 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 25/9 đưa thông tin liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu trong nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV, mã: BID).

Cụ thể, BIDV đã phát hành lô trái phiếu mã BIDLH23310107 với khối lượng phát hành là 200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã BIDLH23300010 có thời hạn 8 năm, ngày đăng ký phát hành là 13/9/2023 và ngày đáo hạn là 13/9/2031, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 7%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 5 được ngân hàng này phát hành trong tháng 9/2023 và là lô trái phiếu thứ 10 trong năm nay. Các đợt trái phiếu đều có mệnh giá 1 tỷ đồng với lãi suất từ 6,7% đến 7,7%. Tổng khối lượng trái phiếu mà ngân hàng này đã phát hành trong khoảng thời gian trên là 3.314 trái phiếu, qua đó huy động 3.314 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2023 BIDV cũng thông báo về việc phát hành 8.100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo để tăng vốn cấp hai trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9/2023.

Tới ngày 8/9/2023, HĐQT ngân hàng này tiếp tục phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 2.500 tỷ đồng trong năm 2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Dự kiến phát hành tối đa 5 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 3 - 4/2023. Kỳ hạn trái phiếu từ 1 - 5 năm.

Lãi suất được quyết định cụ thể đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của BIDV tại thời điểm phát hành. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ hàng năm hoặc tùy theo quy định của ngân hàng tại mỗi đợt phát hành. Gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, trừ trường hợp trái phiếu được ngân hàng mua lại trước hạn hoặc tùy theo quy định của BIDV tại mỗi đợt phát hành.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được BIDV sử dụng để cho vay khách hàng trong nền kinh tế. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của BIDV.

Tin liên quan

Đọc tiếp