Từ khóa: #doanh nghiệp gỗ
Xuất khẩu gỗ giảm tháng thứ 7 liên tiếp

Xuất khẩu gỗ giảm tháng thứ 7 liên tiếp

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng âm về kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7/2023. Như vậy, đây là tháng thứ 7 liên tiếp mặt hàng này sụt giảm về trị giá xuất khẩu.