Doanh thu tài chính tăng mạnh, Đất Xanh Group báo lãi hơn 258 tỷ đồng

DXG Đất Xanh Group
11:02 - 29/10/2022
Dù doanh thu giảm, Đất Xanh vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh. Ảnh: Võ Quyền
Dù doanh thu giảm, Đất Xanh vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh. Ảnh: Võ Quyền
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) chiều 28/10 công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, trong đó ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, quý 3/2022, doanh thu thuần của DXG đạt 1.255 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Cộng với việc giá vốn tăng từ 520 tỷ đồng lên 573,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 12,9% về còn 681,4 tỷ đồng

Tuy nhiên, doanh thu tài chính của công ty lại tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ, đạt 211,6 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 12 tỷ đồng, tăng 19 lần; chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 11,7% và 5,7% về còn 128,8 tỷ đồng và 272,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do khoản chi phí thuế thu nhập hoãn lại trong kỳ là 32,2 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với quý 3/2021, lợi nhuận sau thuế của DXG trong kỳ đạt 258,6 tỷ đồng, tăng hơn 61,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của DXG đạt 4.597 tỷ đồng, lợi nhuận sau 929 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 556,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 41,2%; 31,1% và 37% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đất Xanh Group đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 9,03% và 20,98% so với thực hiện năm 2021. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tại thời điểm 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của Đất Xanh ở mức 31.301,4 tỷ đồng, tăng 10,7 % so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 60,8% xuống còn 1.077 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,9% lên 12.946,7 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 25,5% lên 14.108,2 tỷ đồng...

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 12,45% so với thời điểm cuối năm ngoái lên 16.742,5 tỷ. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 13.623 tỷ đồng, trong đó 2.176,6 tỷ đồng là người mua trả tiền trước ngắn hạn, 1.167,6 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn, 4.825 tỷ đồng phải trả tài ngắn hạn khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.074 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn là 2.908,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, DXG từng chứng kiến đà tăng nóng từ vùng giá 14.000 đồng/CP tháng 9/2021 lên đỉnh 46.750 đồng/CP phiên 29/3/2022. Cổ phiếu này giảm mạnh ngay sau đấy, chốt phiên 28/10, DXG tăng 5,06% về mức 13.500 đồng/CP, tương ứng giảm 52% so với đỉnh ngắn hạn vào giữa tháng 8 và hơn 70% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 3.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn cũng đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/10 đến 25/11. Nếu mua hết số cổ phiếu nói trên, ông Thìn sẽ nâng số cổ phần nắm giữ tại Đất Xanh lên 124,9 triệu cổ phiếu, tương đương 20,5% vốn điều lệ.

Tin liên quan

Đọc tiếp