Hết năm 2022, Bảo hiểm Viễn Đông lỗ sau thuế hơn 55 tỷ đồng

BẢO HIỂM Việt nAM
16:27 - 19/01/2023
Hết năm 2022, Bảo hiểm Viễn Đông lỗ sau thuế hơn 55 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (OTC: VASS) vừa công bố báo cáo tài chính với kết quả lỗ sau thuế gần 55,6 tỷ đồng cho cả năm 2022, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng.

Nếu chỉ tính quý IV/2022, Bảo hiểm Viễn Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 122,2 tỷ đồng, giảm 24% so với quý IV/2021. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 94 tỷ đồng, giảm 35%. Chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt là 45% và 39% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ tiết giảm các loại chi phí, nên dù doanh thu giảm so với quý IV/2021, lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Viễn Đông ghi nhận mức lỗ gần 11, 1 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 48,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, Bảo hiểm Viễn Đông ghi nhận doanh thu đạt 419,1 tỷ đồng chỉ bằng 41% kết quả của năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 43% lên 21,6 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí hoạt động tài chính đạt lần lượt gần 372 tỷ đồng và 21,4 tỷ đồng, giảm 46% và 30% so với cùng kỳ.

Do doanh thu giảm mạnh hơn mức giảm của chi phí nên đến hết năm 2022, công ty ghi nhận mức lỗ sau thuế lên tới 58,6 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi đạt 2,2 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo hiểm Viễn Đông đã giảm nhẹ từ hơn 1.172 tỷ đồng xuống còn hơn 1.075 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 8%. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 2 lần so với cùng kỳ lên 266,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 116,4 tỷ đồng, chỉ bằng 45% con số đầu năm, khoản tài sản tái bảo hiểm giảm 61% xuống 47,8 tỷ đồng…

Nợ phải trả của công ty giảm 5% xuống 788,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn đạt 643,9 tỷ đồng, giảm 12%, khoản phải trả người bán tăng lên 112,6 tỷ đồng, tương đương tăng 8%...

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) được thành lập ngày 7/11/2003 theo Giấy phép của Bộ Tài chính và trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân lâu đời nhất tại Việt Nam.

Đến nay, Bảo hiểm Viễn Đông đã có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước với gần 100 chi nhánh, văn phòng giao dịch. Ngoài các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ truyền thống, Bảo hiểm Viễn Đông còn phát triển các sản phẩm dành cho con người, cho ngân hàng và các sản phẩm thiết kế riêng biệt.

Đọc tiếp