Hôm nay, Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật

QUỐC HỘI Việt nAM
08:16 - 24/05/2024
Hôm nay, Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7,  Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Cảnh vệ.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ dành thời gian trên hội trường để nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục với thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Trước đó, tại phiên họp thứ 30 (tháng 2/2024) vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đây là dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 này.

Theo Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử là 5 năm kể từ năm tài liệu được nộp vào lưu trữ hiện hành, áp dụng thống nhất cho cả tài liệu giấy và tài liệu số.

Đọc tiếp