Hơn 21.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

DOANH NGHIỆP Việt nAM
18:00 - 29/04/2024
Hơn 21.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng
0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn cao, nhưng bình quân mỗi tháng vẫn có 20.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2024, cả nước có hơn 15.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95.000 lao động, tăng 8,4% về số doanh nghiệp, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3/2024.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, giảm 4,1% về số doanh nghiệp, tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 51.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508.000 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký 353.800 lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký và tăng 6,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong tháng 4/2024, cả nước có 8.307 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 175,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024 lên 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét về vốn, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 533,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.143 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2024 là 1.041,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 507 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 12.500 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4% và 38.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,2%.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 4, có 7.618 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 4.656 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 6,5% và giảm 20,2%. Có 1.344 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,8% và giảm 10,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 60.900 doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. 19.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 9%. 6.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,9%. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

.

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.