IDI không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022

IDI Việt nAM
06:30 - 20/01/2023
IDI không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của IDI, lợi nhuận quý 4 chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm 2022 của IDI chỉ đạt hơn 500 tỷ đồng, cách xa mục tiêu đã đề ra.

Doanh thu thuần của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) quý IV/2022 đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 21% so với quý IV/2021. Giá vốn bán hàng tăng 25%, đạt 1.565 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp là 143 tỷ đồng, giảm 11%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 45%, đạt 45 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần, từ 42 tỷ đồng quý IV/2021 lên 103 tỷ đồng quý IV/2022. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 3 lần, đạt 21 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản, lợi nhuận sau thuế của IDI đạt 25 tỷ đồng, giảm 70% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp thu về 7.930 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng tăng 31%, đạt 6.832 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng gấp đôi, từ 510 tỷ đồng năm 2021 lên 1.097 tỷ đồng năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng 75%, đạt 167 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 27%, đạt 303 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng gấp 1,7 lần, đạt 307 tỷ đồng…

Khấu trừ các khoản, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của doanh nghiệp đạt 559 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, IDI đặt mục tiêu đạt 8.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022. Như vậy, cùng với kết quả quý IV, kết quả doanh thu và lợi nhuận cả năm 2022 của IDI không đạt mục tiêu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của IDI ở mức 8.111 tỷ đồng, tăng 7% so với ngày đầu năm 2022. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 79%, đạt 640 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm 41%, đạt 681 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 18%, đạt 1.515 tỷ đồng. Trong năm 2022, IDI cũng phát sinh thêm khoản phải thu về cho vay dài hạn đối với CTCP tập đoàn Sao Mai với 334 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 7%, đạt 4.749 tỷ đồng. Phần lớn là vay và nợ từ phía ngân hàng, bao gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 6%, đạt 3.877 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 34%, đạt 193 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu của IDI ở mức 13.350 đồng/cp.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I thành lập năm 2003, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là nuôi trồng, chế biến cá tra phile đông lạnh xuất khẩu, kinh doanh bất động sản. Năm 2011, IDI chính thức niêm yết trên sàn HoSE.

Đọc tiếp