Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5

đại biểu QUỐC HỘI
08:37 - 26/03/2024
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV diễn ra từ ngày 26-28/3 cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV , trong đó có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Tại Hội nghị này, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận 8 dự án luật, gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đây là 8 trong số 9 dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới.

Theo quy định hiện hành, trước mỗi Kỳ họp Quốc hội thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến vào các dự luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó.

Dự kiến sáng 26/3, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tiếp đó, các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Cũng trong ngày 26/3, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Đọc tiếp