Lâm Đồng: Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Hạ Tầng Đèo Cả
10:04 - 14/02/2023
Lâm Đồng: Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
0:00 / 0:00
0:00
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh này vừa nhận được văn bản số 145 của CTCP Tập đoàn Đèo Cả về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư.

Tại văn bản này, CTCP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, dự kiến chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 50 tỷ đồng; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường khoảng 1,3 tỷ đồng; chi phí tư vấn độc lập thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tạm tính theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng khoảng 1,6 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng đối với những vị trí điều chỉnh cục bộ khoảng 250 tỷ đồng.

Các chi phí khác nhà đầu tư đã thực hiện, gồm chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là 7,3 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ chủ trương chuyển đổi rừng khoảng 433 triệu đồng (địa phận tỉnh Lâm Đồng là 181 triệu đồng, địa phận tỉnh Đồng Nai là 252 triệu đồng).

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, các chi phí này do nhà đầu tư đề xuất chi trả và tổng mức đầu tư của dự án và được tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro.

UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển nội dung đề xuất trên của CTCP Tập đoàn Đèo Cả đến Ban quản lý Dự án giao thông tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 14/2/2023.

Trước đó, vào ngày 9/2, tại cuộc họp với UBND tỉnh Lâm Đồng về dự án này, Tập đoàn Đèo Cả cho biết công tác khảo sát địa chất đã thực hiện được khoảng 80%, các công tác báo cáo tác động môi trường, lập khung chính sách giải phóng mặt bằng đang được nhà đầu tư phối hợp thực hiện.

Sau khi nghe các báo cáo của tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh phải huy động mọi nguồn lực khởi công dự án trong năm nay, đây là nhiệm vụ và quyết tâm chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023.

Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công - tư được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho CTCP Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh các nhà đầu tư) lập đề xuất.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn phân kỳ, dự án có quy mô nền đường rộng 17m, 4 làn xe, bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp không liên tục với khoảng cách 4 - 5km/vị trí.

Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường rộng 22m gồm 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ của dự án khoảng 17.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia dự án 6.500 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu nhà đầu tư 1.605 tỷ đồng và 9.095 tỷ đồng từ các nguồn huy động.

Tin liên quan

Đọc tiếp