Miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành Quốc hội

Cán bộ QUỐC HỘI
18:32 - 02/05/2024
Ông Vương Đình Huệ khi còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội.
Ông Vương Đình Huệ khi còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội.
0:00 / 0:00
0:00
Phó chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 2/5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7 xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Quốc hội cũng xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.

Quốc hội cũng thông qua bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong lúc chờ kiện toàn nhân sự.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ.

Theo Ban Chấp hành Trung ương, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin liên quan

Đọc tiếp