MSB dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận thưởng vào tháng 10/2022

NGÂN HÀNG Việt nAM
14:06 - 17/09/2022
0:00 / 0:00
0:00

MSB sẽ phát hành thêm tối đa 458,25 triệu cổ phiếu và nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSB dự kiến sẽ tăng lên 1.985,75 triệu đơn vị.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 458,25 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là gần 4.583 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên gần 1.985,75 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Trước đó, đầu tháng 9/2022 Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận MSB tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau khi hoàn thành tăng vốn 30% thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, MSB sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến, ngân hàng sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10/2022.

Theo đại diện MSB, việc tăng vốn sẽ giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng kế hoạch tăng trưởng đã được đặt ra.

Về kết quả kinh doanh quý II/2022, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của MSB tăng mạnh 181% so với cùng kỳ 2021 lên 561 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 662 tỷ đồng thay vì lỗ 8 tỷ như cùng kỳ.

Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 74% xuống còn 580 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hoạt động chứng khoán kinh doanh tiếp tục ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lỗ đến 635 tỷ đồng trong 6 tháng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận sau thuế gần 2.641 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 49% kế hoạch năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước; tổng tài sản tăng 14% lên 233.000 tỷ đồng. Huy động vốn và tăng trưởng tín dụng của ngân hàng lần lượt tăng 15% và 25%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Tại báo cáo cập nhật về ngân hàng MSB, SSI Research cho rằng, trong năm 2022, thu nhập từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng do công ty chuyển từ mô hình giới thiệu bảo hiểm sang bán hàng trực tiếp với tỷ lệ hoa hồng cao hơn.

Chứng khoán KBSV cũng cho biết, ngân hàng sẽ ghi nhận nốt phí upfront từ thỏa thuận cùng Prudential vào năm 2023 và năm 2022 sẽ chỉ có lợi nhuận theo doanh số bán. Ngân hàng đặt mục tiêu thu từ bancassurance cả năm tăng 30% so với cùng kỳ đồng thời chuyển đổi mô hình bán bảo hiểm từ reference (giới thiệu) sang hình thức bán trực tiếp, nhờ đó kỳ vọng thu từ bảo hiểm sẽ tăng trưởng tốt. Phiếu chi trung bình (Ticket size) của hợp đồng bảo hiểm là 100 triệu VND. Tỷ lệ tái tục bảo hiểm với đối tác là khoảng 80%.

Tin liên quan

Đọc tiếp