Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:50 - 17/03/2023
Ảnh minh hoạ đại hội cổ đông những năm trước tại Nam A Bank.
Ảnh minh hoạ đại hội cổ đông những năm trước tại Nam A Bank.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 17/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã: NAB) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đưa ra những mục tiêu quan trọng trong năm.

Trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong năm nay, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022 đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 2.600 tỷ đồng, trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định NHNN và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành của NHNN, điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Như vậy so với tài liệu được công bố ngày 20/2, nội dung tờ trình kế hoạch kinh doanh của Nam A Bank tại đại hội đã có một số thay đổi. Trước đó, NamABank chỉ dự kiến lợi nhuận năm 2023 đạt 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng đã trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách trích 20% phần lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt kế hoạch để động viên, khích lệ cán bộ nhân viên Nam A Bank, được hạch toán vào chi phí nhân sự trong hoạt động của ngân hàng.

Nam A Bank cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 25%, qua đó tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là 211,6 triệu đơn vị. Ngân hàng sẽ dùng số vốn tăng thêm để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Niêm yết cổ phiếu lên HoSE/HNX

Tại đại hội, Nam A Bank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu ngân hàng Nam Á (Mã: NAB) lên sàn HOSE hoặc HNX nhằm khẳng định tính minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả cho thương hiệu ngân hàng.

Trước đó, kế hoạch niêm yết cổ phiếu cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, HĐQT chủ động hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2022 nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT trình cổ đông giao cho HĐQT được quyết định Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu; tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu ngân hàng Nam A Bank tại HoSE hoặc HNX theo quy định.

Ngoài ra, Nam A Bank đang có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD.

Trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Nam A Bank. Thời hạn chuyển đổi không quá kỳ hạn của trái phiếu (tối đa 5 năm), HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi và số đợt chuyển đổi cụ thể.

Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Ngân hàng dự kiến chia ra 2 đợt phát hành, đợt 1 thực hiện từ quý III/2023, đợt 2 từ quý I/2024.

Việc chuyển đổi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo số đợt chuyển đổi cho đến khi chuyển đổi hết toàn bộ số trái phiếu phát hành. Giá chuyển đổi là không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Nam A Bank căn cứ báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét bởi đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khi triển khai phương án phát hành.

Tin liên quan

Đọc tiếp