Nam A Bank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% để tăng vốn

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:50 - 28/02/2023
0:00 / 0:00
0:00
HĐQT ngân hàng Nam A Bank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành hơn 211,6 triệu cổ phiếu.

Tại tài liệu công bố nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào tháng 3 tới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (UPCoM: NAB) sẽ trình ĐHĐCĐ không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua năm 2022 từ hai nguồn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thay vào đó, HĐQT ngân hàng này sẽ trình kế hoạch tăng vốn thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương đương hơn 211,6 triệu cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trong năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số tiền dự kiến thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến được phân bổ để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hiện cổ đông lớn nhất của Nam A Bank là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu là 9,436% vốn điều lệ.

Một trong những nội dung quan trọng khác trong tài liệu bao gồm việc Nam A Bank cũng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á lên sàn HOSE hoặc HNX tuỳ theo điều kiện thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 27/2, giá cổ phiếu NAB tại thời điểm cuối phiên đạt 9.400 đồng/ cổ phiếu, giảm 0,69%.

Nam A Bank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% để tăng vốn ảnh 1

Ngoài ra, Nam A Bank đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước với chỉ đạo yêu cầu ngân hàng chủ động triển khai phương án sắp xếp lại Công ty AMC. Để có cơ sở triển khai việc sắp xếp lại Công ty AMC trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, có thể giảm mức vốn góp của Nam A Bank tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được NHNN chấp thuận.

Một trong những tài liệu khác sắp được trình cổ đông trong năm 2023 bao gồm việc ngân hàng có chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán; lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng;...

Ngân hàng cũng có kế hoạch tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các Quỹ Tín dụng nhân dân yếu kém. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình NHNN xem xét, phê duyệt.

Theo thông tin Nam A Bank công bố, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại ngân hàng này sẽ được tổ chức vào ngày 17/3 tới đây, thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự được ngân hàng thông báo là ngày 21/2/2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp