NHNN: Không để doanh nghiệp nào cần hỗ trợ lãi suất mà không được xử lý kịp thời

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:39 - 24/05/2023
NHNN: Không để doanh nghiệp nào cần hỗ trợ lãi suất mà không được xử lý kịp thời
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng kinh tế trong nước quý 1/2023 chỉ đạt 3,32%, gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước tăng yếu. Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra... dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 02/2023/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các tổ chức Hiệp hội trong ngành khẩn trương, quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Thống đốc yêu cầu tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất... theo các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các Hội nghị tín dụng chuyên đề.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Về triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN, các đơn vị thuộc NHNN theo dõi tình hình triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của tổ chức tín dụng.

Thường xuyên báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN về kết quả thực hiện. Kịp thời đề xuất giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Thực hiện thanh tra, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của các tổ chức tín dụng theo quy định.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. ảnh 1

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thống đốc yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Tiếp tục quyết liệt thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, không để bất cứ một doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nào thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu mà không được hỗ trợ kịp thời.

Về triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội, tổ chức tín dụng trên địa bàn để tăng cường thông tin, truyền thông về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Các đơn vị trực thuộc, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành, các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả Thông tư 02. (Ảnh: NHNN chi nhánh TP HCM) ảnh 2
Các đơn vị trực thuộc, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành, các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả Thông tư 02. (Ảnh: NHNN chi nhánh TP HCM)

Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng

Đối với các TCTD, Thống đốc yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 17/01/2023 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023.

Trong đó tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Triển khai với quyết tâm cao nhất chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, không để bất cứ một doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nào thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu mà không được hỗ trợ kịp thời.

Các tổ chức tín dụng tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. (Ảnh: Sơn Quách) ảnh 3

Các tổ chức tín dụng tập trung triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. (Ảnh: Sơn Quách)

Về thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Chủ tịch HĐTV/Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện.

Có biện pháp xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định.

Tổ chức thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ đúng quy định. Giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để thông đồng, trục lợi chính sách.

Thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và hạch toán lãi dự thu theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định và hướng dẫn của NHNN.

Đối với các tổ chức Hiệp hội trong ngành ngân hàng, Thống đốc yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức tín dụng, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa các tổ chức hội viên trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vận động các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, chia sẻ lợi nhuận với khó khăn của khách hàng; Kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách với các cơ quan nhà nước để kịp thời xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp