Ông Lê Viết Hải yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

HBC Hòa Bình
09:50 - 09/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
Với tư cách là cổ đông lớn của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp - HoSE: HBC), ông Lê Viết Hải vừa yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Sáng 9/1, đại diện của Xây dựng Hòa Bình xác nhận với Mekong ASEAN về việc ông Lê Viết Hải yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường. Chương trình họp dự kiến thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên HĐQT, thay đổi một số quy định trong Điều lệ của công ty, bầu bổ sung một số thành viên HĐQT mới, làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty do nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố và diễn giải.

Khoản 3, điều 115, Luật doanh nghiệp quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao hoặc/và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về cơ cấu sở hữu, tính tới thời điểm hiện tại, Chủ tịch Lê Viết Hải là cổ đông lớn nhất tại Hòa Bình khi sở hữu 43,91 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 17,86% vốn điều lệ. Tính thêm sở hữu của các thành viên trong gia đình, con số này tăng lên hơn 22%.

Cổ đông lớn còn lại là Huyndai Elevator Co., Ltd khi nắm 26,2 triệu cổ phiếu HBC, tỷ lệ 10,83%. Doanh nghiệp này là đối tác chiến lược của Hoà Bình, chuyên sản xuất thang cuốn, thang máy, bảo trì thang cuốn thang máy có vị trí hàng đầu thị trường Hàn Quốc. HBC chào bán 25 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Hyundai Elevator Co., Ltd vào ngày 12/6/2019 với giá 23.000 đồng/cp, tương ứng thu về 575 tỷ đồng.

Một cổ đông ngoại khác của HBC là Sanei Architecture Planning (Sanei) nắm giữ 1,87% vốn. Đây là doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, khai thác, quản lý và đầu tư bất động sản.

Sanei hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu HBC với giá chào bán là 32.500 đồng/cp vào giữa tháng 10/2022. Hòa Bình đã huy động được 162,5 tỷ đồng sau thương vụ và nâng vốn điều lệ của công ty lên mức 2.678 tỷ đồng.

Các cổ đông nhỏ lẻ khác nắm giữ hơn 65% vốn điều lệ của Hòa Bình.

Ở một diễn biến liên quan, HBC vào ngày 6/1 đã có giải trình với Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 31/12/22022. Cụ thể, trước đó vào ngày 13/12/2022, HĐQT HBC đã họp và ban hành 2 Nghị quyết: Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐQT.HBC (NQ 50) về việc chấp thuận đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023 cùng đơn từ nhiệm khỏi HĐQT của ông Hải, song song thành lập Hội đồng sáng lập; Nghị quyết 51/NQ-HĐQT/HBC (NQ 51) về việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1/2023.

Sau khi 2 Nghị quyết trên ban hành thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch HĐQT có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt hoạt động của công ty tại thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán 2023.

Do đó, HĐQT cho rằng cần thiết dừng Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51 để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững mô hình hoạt động mới. Ngay ngày 31/12/2022, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐQT.HBC với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51.

Tin liên quan

Đọc tiếp