Quốc hội chất vấn các vấn đề nóng về y tế, giáo dục và đào tạo

CHẤT VẤN QUỐC HỘI
07:48 - 07/11/2023
Quốc hội chất vấn các vấn đề nóng về y tế, giáo dục và đào tạo
0:00 / 0:00
0:00
Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ chất vấn đối với các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, kiểm toán, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thông tin và truyền thông.

Theo kế hoạch làm việc ngày 7/11, Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với nhiều lĩnh vực.

Đây là ngày chất vấn thứ hai của kỳ họp này. Cụ thể, buổi sáng, từ 8h00 đến 9h10, đại biểu Quốc hội chất vấn về các lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Sau giờ giải lao, từ 9h10 đến 11h30, các đại biểu chất vấn đối với các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Buổi chiều, từ 14h00 đến 15h00, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với các lĩnh vực này.

Sau giờ giải lao, từ 15h00 đến 17h00 là phần chất vấn của các đại biểu đối với các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông.

Trong quá trình chất vấn, Chủ tịch Quốc hội sẽ có phát biểu gợi ý một số nội dung tập trung chất vấn và phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đọc tiếp