SeABank thông báo phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP

NGÂN HÀNG Việt nAM
12:00 - 23/09/2022
SeABank thông báo phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP
0:00 / 0:00
0:00
Cổ phiếu ESOP được SeABank phát hành với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng sau một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Thông tin từ sàn Chứng khoán HoSE ngày 22/9 cho biết, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (Mã: SSB) sẽ phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Tổng giá trị phát hành là 594 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành là 2,99% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 23/9/2022 đến 3/10/2022.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng sau một năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 50% tổng số lượng cổ phiếu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.

Sau hai năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành, tối đa 100% tổng số cổ phiếu sở hữu theo chương trình này được phép tự do chuyển nhượng.

Vào đầu tháng 8/2022, SeABank đã chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Việc tăng vốn được thực hiện sau hai đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng. SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

Tính đến hết 30/6/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,6% tại thời điểm 30/6/2022.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%. Huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng trong năm 2022.

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Dự kiến mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Tin liên quan

Đọc tiếp