SHB chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

NGÂN HÀNG Việt nAM
16:39 - 13/02/2023
SHB chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
0:00 / 0:00
0:00
Ngày cuối cùng để lập danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng thường niên tại ngân hàng SHB là ngày 3/3/2023.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 13/2 đã công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, Mã: SHB) đã thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, ngân hàng này sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 11/4/2023 tại địa chỉ Khách sạn Melia, Hà Nội. Ngày cuối cùng để đăng ký lập danh sách cổ đông tham dự sẽ vào ngày 3/3/2023.

Các nội dung cơ bản sẽ được thực hiện trong đại hội cổ đông lần này tại SHB là việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị ngân hàng SHB.

Bên cạnh đó là các nội dung quan trọng khác như thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 và tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP; phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài,...

Ngoài ra còn có thông qua số lượng cơ cấu nhân sự và kết quả bầu cử và công nhận nhân sự đối với Hội đồng Quản trị ngân hàng và Ban kiểm soát tại SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Về tình hình kinh doanh tại SHB trong năm 2022, ngân hàng này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc cắt giảm 28% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn 5.329 tỷ đồng.

Các khoản kinh doanh khác cũng đem lại lợi nhuận cho SHB bao gồm thu nhập lãi thuần tăng 12% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 50% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 551.000 tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385.000 tỷ đồng. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2022 đạt hơn 19.350 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 59,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,69% lên 2,53%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, cổ phiếu SHB dừng lại ở mức 9.800 đồng/cổ, giảm 2,97% so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tin liên quan

Đọc tiếp