Tập đoàn Trí Việt mua lại 5 triệu cổ phiếu với giá tối đa 12.000 đồng

TVC Trí Việt
10:31 - 14/07/2023
Lãnh đạo Tập đoàn Trí Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Lãnh đạo Tập đoàn Trí Việt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã TVC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/7 về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2023.

TVC sẽ mua trước 5 triệu cổ phiếu cho đợt 1 (trong tổng số 10 triệu cổ phiếu dự kiến mua lại, tương ứng 8,43% số cổ phiếu đang lưu hành) nhằm giảm vốn điều lệ. Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua giá mua lại tối đa là 12.000 đồng/cp và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Nguồn vốn mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên từ thặng dư vốn cổ phần hơn 52,4 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển (hơn 23,7 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (hơn 23,5 tỷ đồng), căn cứ theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 3-4/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Trên thị trường, TVC đang giao dịch ở vùng giá 6.500 đồng/cp. Từ đầu tháng 5 đến nay, mã đi ngang trong vùng này. Trước đó, do ảnh hưởng từ vụ thao túng thị trường chứng khoán tại các cổ phiếu “họ Louis” và cựu chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị bắt, TVC đã lao dốc mạnh từ vùng giá 23.000 đồng, về mức giá thấp nhất 4.000 đồng vào tháng 11/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa cổ phiếu TVC vào diện cảnh báo từ ngày 7/7 do doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của TVC, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 âm gần 234 tỷ đồng. Năm 2022, công ty lỗ ròng gần 683 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, doanh thu thuần của TVC đạt 18 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm nhưng chỉ ở tỷ lệ 66%. Điều này khiến cho lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt 14 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 83% về chỉ còn 76%.

Trong quý 1, ghi nhận về doanh thu tài chính của công ty gần như không có. Tuy nhiên công ty có khoản hoàn lập dự phòng giảm giá chứng khoán lên tới 83 tỷ đồng. Cũng nhờ có chỉ tiêu tài chính này mà lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt 80 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với quý 1 năm ngoái.

Tin liên quan

Đọc tiếp