Tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá bàn, ghế từ Malaysia và Trung Quốc

Nhập khẩu Việt nAM
21:17 - 24/10/2022
Tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá bàn, ghế từ Malaysia và Trung Quốc
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Công Thương sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai về điều tra biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế (mã số vụ việc: AD16) tại Hà Nội vào ngày 21/11, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Theo căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Malaysia và Trung Quốc (vụ việc AD16).

Toàn bộ buổi tham vấn sẽ sử dụng cả tiếng nói và chữ viết là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.

Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Đặc biệt, các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn đăng ký buổi tham vấn trước 17h ngày 14/11/2022 (theo giờ Hà Nội). Thời gian gửi nội dung tham vấn trước 17h ngày 14/11/2022 (nếu có).

Trước đó, ngày 30/9, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1991/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bàn, ghế từ Malaysia và Trung Quốc. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc là 21,4% đối với sản phẩm ghế và 35,2% đối với sản phẩm bàn.

Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù có tồn tại hành vi bán phá giá nhưng do tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa bị điều tra từ Malaysia ở mức không đáng kể (dưới 3%). Do vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý ngoại thương, hàng hóa bị điều tra từ Malaysia được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Đối với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, mức độ bán phá giá được xác định từ 21,4% đến 35,2%. Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

Đọc tiếp