Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng 2023 bằng 86,3% dự toán năm

NGÂN SÁCH Việt nAM
15:48 - 29/10/2023
Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng 2023 bằng 86,3% dự toán năm
0:00 / 0:00
0:00
Sau 10 tháng năm 2023, thu ngân sách Nhà nước vẫn tiếp đà giảm tốc trong khi chi ngân sách tăng 11,4% nhằm đảm bảo các nhu cầu phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 ghi nhận, thu ngân sách Nhà nước ước giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 169.500 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2023 đạt 1,398 triệu tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như thu nội địa tháng 10 ước đạt 145.500 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 1,157 triệu tỷ đồng, bằng 86,8% dự toán năm và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 10/2023 ước đạt 5.600 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 51.400 tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán năm và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10/2023 ước đạt 18.500 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 188.800 tỷ đồng, bằng 79% dự toán năm và giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tăng 11,4% so với cùng kỳ, đạt 118.000 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2023 ước đạt 1,357 triệu tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước

Chi ngân sách đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong đó, chi thường xuyên 10 tháng năm 2023 đạt 873.300 tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 401.900 tỷ đồng, bằng 55,3% và tăng 35%; chi trả nợ lãi 80.000 tỷ đồng, bằng 77,8% và tăng 3,3%.

Tin liên quan

Đọc tiếp