Thủ tướng: Tránh xin - cho, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

pháp luật CHÍNH PHỦ
17:41 - 29/01/2024
Thủ tướng khẳng định thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực của sự phát triển. Do đó phải đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật - Ảnh: VGP
Thủ tướng khẳng định thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực của sự phát triển. Do đó phải đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật - Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, tạo môi trường phát triển lành mạnh, tránh "xin - cho"; phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm.

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024 ngày 29/1, Chính phủ đã thảo luận ba dự án luật gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi); và hai đề nghị xây dựng luật gồm: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Các ý kiến đã thảo luận về các nội dung dự thảo luật, trong đó dự thảo sửa đổi Luật Cảnh vệ đã làm rõ sự cần thiết phải áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng không phải là đối tượng cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) tập trung vào việc cần tiếp tục hoàn thiện các quy định có liên quan về phòng, chống mua bán người...

Với dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), các vấn đề được thảo luận như thẩm quyền, phạm vi quy định chi tiết thi hành luật; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính; tiêu chuẩn công chứng viên, việc đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên...

Với Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) là các nội dung phân cấp, phân quyền trong thi hành án dân sự; kiểm soát quyền lực, khuyến khích mở rộng thỏa thuận dân sự, song phải được luật pháp công nhận; chế tài xử phạt...

Đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), các nội dung thảo luận là giải pháp thực hiện các chính sách để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Mục tiêu nhằm tạo thuận lợi, công bằng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia vào môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các ý kiến cũng thảo luận việc xác định đối tượng áp dụng chính sách thuế phù hợp với từng loại doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị công lập, thực hiện nhiệm vụ chính trị…; chính sách ưu đãi. Chế tài chống thất thu thuế, bảo đảm tính minh bạch, tránh trục lợi chính sách trong quá trình triển khai, phù hợp với chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước an toàn và bền vững.

Trên cơ sở các ý kiến, Thủ tướng yêu cầu tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật, dự án luật, đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trình theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2024 - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1/2024 - Ảnh: VGP

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Nhấn mạnh "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", Thủ tướng khẳng định thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực của sự phát triển.

"Do đó phải đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, có cơ chế, chính sách để huy động sức mạnh tổng hợp cho phát triển, đổi mới cách làm để tạo ra nguồn lực, động lực mới, truyền cảm hứng cho toàn xã hội phát triển", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể; đầu tư nguồn nhân lực, nguồn lực cho xứng tầm là đột phá chiến lược; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tiếp thu ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng thể chế, tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng pháp luật, truyền thông chính sách…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, tạo môi trường phát triển lành mạnh, điều tiết theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tránh "xin – cho", phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm.

Đối với một số luật vừa được ban hành như Luật Đất đai (sửa đổi), các luật liên quan đến bất động sản, nhà ở…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để sớm đưa luật vào cuộc sống, khơi thông các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.

Đọc tiếp