Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh chốt ngày đăng ký ĐHĐCĐ 2023

VSH Thủy Điện
22:50 - 04/02/2023
Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh chốt ngày đăng ký ĐHĐCĐ 2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo thông báo mới nhất từ HoSE, ngày 27/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HoSE: VSH).

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VSH bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022, cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2022… Cuộc họp sẽ được diễn ra vào ngày 29/3/2022.

Theo báo cáo tài chính riêng của VSH, quý 4/2022 doanh nghiệp thu về 962 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 51% so với quý 4/2021.

VSH cho biết, do điều kiện thủy văn thuận lợi, tổng lượng điện thương phẩm trong quý đạt 800,8 triệu kWh, tăng 14% so với mức 696,7 triệu kWh ghi nhận trong quý 4/2021. Doanh thu hoạt động sản xuất điện cũng tăng thêm 51%, đạt 328,4 tỷ đồng, nguyên nhân do sản lượng điện thương phẩm của VSH tăng và giá bán điện bình quân trên thị trường phát điện cạnh tranh của các nhà máy điện cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí sản xuất điện của doanh nghiệp tăng 15%, đạt 46,8 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng điện phát tăng nên chi phí thuế tài nguyên, phí dịch vụ môi trường rừng và một số chi phí phát sinh thường xuyên trong quý 4/2022 cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước…

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của VSH cũng tăng khoảng 98% so với cùng kỳ năm trước, đạt 381 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của VSH đạt 3.084 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 1.262 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VSH ở mức 9.721 tỷ đồng, giảm 2% so với mức ngày 10.020 tỷ đồng ngày đầu năm. Nợ của doanh nghiệp giảm 21% so với ngày đầu năm, đạt 4.685 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 3/2, giá cổ phiếu của VSH ở mức 36.750 đồng/cp, tăng 53% so với đáy ngắn hạn 15/11/2022 và giảm 21% so với đỉnh lịch sử 46.800 đồng/cp phiên 20/6/2022.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có tiền thân là Nhà Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Ngành nghề chính hiện nay của doanh nghiệp là sản xuất, kinh doanh điện năng. Năm 2005, VSH chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và năm 2006 chính thức giao dịch cổ phiếu trên HoSE.

Đọc tiếp