Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin người nợ thuế

THUẾ NGÂN SÁCH
09:07 - 25/08/2023
Tổng cục Thuế sẽ công khai thông tin người nợ thuế
0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm 31/12/2022, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến thời điểm 31/7/2023, một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm 31/12/2022.

Nhằm giảm nợ đọng thuế, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu thu nợ thuế năm nay, Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3658/TCT-QLN gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế.

Theo đó, liên quan đến việc phân loại nợ, qua kết quả làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác. Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản nợ. Hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại.

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý.

Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Công văn số 3658/TCT-QLN của Tổng cục Thuế cũng bao gồm nội dung yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Liên quan đến công tác quản lý nợ, theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng. Con số này giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023, ngành Thuế ước thu được 25.608 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ngành Thuế cũng chú trọng thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội. Theo đó, lũy kế đến cuối tháng 7/2023, số nợ đã được xử lý ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó: khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

Đọc tiếp