Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng

QUỐC HỘI Việt nAM
06:50 - 30/10/2023
Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng
0:00 / 0:00
0:00
Quốc hội trong tuần này cho ý kiến về 3 dự luật quan trọng dự kiến sẽ xem xét thông qua gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Từ ngày 30/10 đến ngày 3/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, ngày làm việc đầu tiên trong tuần, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Chiều 31/10 và ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 43/2022 của QH về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết 101/2023 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sáng 2/11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung như đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công năm năm giai đoạn 2021-2025.

Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Trong đó có Kế hoạch tài chính - NSNN ba năm 2024-2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2024.

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Việc bổ sung dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.

Đáng chú ý, trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các nội dung làm việc trong tuần đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước quan tâm theo dõi.

Trước đó, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2023 và các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 5 năm 2021-2025.

Quốc hội cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trong tuần đầu tiên, các đại biểu Quốc hội cũng rất sôi nổi khi cho ý kiến vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Quy định chặt chẽ hơn việc phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân, nhất là các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

Đọc tiếp