Vinare hoàn thành 60% kế hoạch kinh doanh sau nửa năm

BẢO HIỂM VINARE
23:00 - 04/09/2022
0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) mới công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét với doanh thu giảm nhẹ 3%, nhưng nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế giảm không đáng kể so với cùng kỳ trước đó.

Vinare (mã chứng khoán VNR) ghi nhận 6 tháng đầu năm 2022 đạt doanh thu phí nhận bảo hiểm 1.287 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Sau khi giảm trừ gần 77 tỷ đồng dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.210 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do phí nhượng tái bảo hiểm của công ty tăng trưởng 10% so với cùng kỳ lên 555,5 tỷ đồng, khiến tổng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt 782 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%.

Đồng thời, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư kỳ này của Vinare cũng chỉ đạt hơn 6,6 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ. Kèm theo đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 22%, còn 153 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã giảm 10% từ 720 tỷ đồng xuống còn 653 tỷ đồng, đồng thời giá vốn bất động sản đầu tư cũng giảm gần 1 nửa (45%) xuống còn 4,6 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ giảm nhẹ 1 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 180 tỷ đồng.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm, với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt là 1.277 tỷ đồng và 212 tỷ đồng, Vinare đã hoàn thành 58,7% và 48,8% kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tại ngày 30/6, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 7.591 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với con số đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 6.125 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Đặc biệt, khoản đầu tư ngắn hạn của công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng đạt 8% lên 2.757 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 1.035 tỷ đồng, tăng 38%. Ngược lại, phần tài sản dài hạn của công ty lại giảm 16% còn 1.466 tỷ đồng, chủ yếu do mức giảm của khoản đầu tư dài hạn, giảm từ 1.676 xuống còn 1.403 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty cũng tăng 12% lên 4.326 tỷ đồng, chủ yếu do mức tăng của khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ lên 735 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Trong trường hợp lý tưởng nhất, PTI sẽ tăng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 3.216 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

ĐHĐCĐ PTI: Tăng vốn lên gấp 3 lần

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) được tổ chức ngày 24/4. Tại đây, cổ đông công ty sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có 2 tờ trình tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần.