Xuất khẩu thuận lợi, doanh thu Sao Mai tăng 20% năm 2022

ASM Sao Mai
18:01 - 22/01/2023
Xuất khẩu thuận lợi, doanh thu Sao Mai tăng 20% năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM), năm 2022 doanh thu xuất khẩu sản phẩm cá tăng đột biến so với năm 2021, góp phần đưa doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 20%, đạt 13.749 tỷ đồng.

Trong riêng quý IV/2022, Sao Mai thu về 3.197 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 17% so với cùng kỳ 2021. Trừ đi các khoản phát sinh, doanh thu thuần của Sao Mai còn đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 16%. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 19%, đạt 2.851 tỷ đồng; kéo theo lợi nhuận gộp giảm 1,7%, đạt 333 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của Sao Mai trong quý giảm 12%, đạt 55,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý lại tăng gấp đôi so với quý IV/2021, ở mức 181 tỷ đồng. Phần chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Do đó, khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Sao Mai đạt 65,6 tỷ đồng, giảm 63% so với quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần ASM đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu cá xuất khẩu tăng hơn 1.300 tỷ đồng, tương ứng đạt 3.696 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá cũng tăng khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt 5.521 tỷ đồng. Năm 2022, Sao Mai thu về 963 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36% so với năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Sao Mai ở mức 19.110 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm (tương ứng tăng 941 tỷ đồng). Đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận giảm 38%, đạt 981 tỷ đồng.

Nợ của ASM đến 31/12/2022 đạt 11.270 tỷ đồng, so với ngày đầu năm tăng 6% (tương ứng tăng 678 tỷ đồng). Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.885 tỷ đồng, tăng 27%; vay và thuê nợ tài chính dài hạn đạt 3.930 tỷ đồng, tăng 20%. Trong năm 2022, nợ của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng thêm 248 tỷ đồng từ thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu của ASM ở mức 9.880 đồng/cp, tăng 49% so với đáy ngắn hạn phiên 15/11/2022 và giảm 57% so với đỉnh lịch sử 22.990 đồng phiên 1/4/2022.

CTCP Tập đoàn Sao Mai được thành lập năm 1997 với tiền thân là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang. ASM đang là công ty mẹ của 12 công ty khác, trong đó có CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (HoSE: IDI) là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam. Năm 2010, cổ phiếu ASM của doanh nghiệp chính thức được giao dịch trên sàn HoSE.

Tin liên quan

Đọc tiếp