Xuất khẩu vượt chỉ tiêu, lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ tăng gấp 3 lần

DPM Việt nAM
15:30 - 27/10/2022
Xuất khẩu vượt chỉ tiêu, lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ tăng gấp 3 lần
0:00 / 0:00
0:00
9 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón của của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) vượt chỉ tiêu gấp 3 lần so với kế hoạch cả năm, góp phần đưa lợi nhuận của doanh nghiệp cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 27/10 của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã HoSE: DPM), trong quý III/2022, công ty thu về 3.885 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu sản phẩm trong nước đạt 3.548 tỷ đồng, tăng 49%.

Giá vốn bán hàng của Đạm Phú Mỹ tăng 34%, đạt 2.395 tỷ đồng trong quý III/2022. Trong quý này, nguồn thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay của DPM tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các yếu tố trên đã góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.213 tỷ đồng.

Thời gian qua, tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá nông sản không ổn định khiến sức mua trong nước rất yếu, tình hình kinh doanh nội địa của DPM gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do giá phân bón thế giới tăng cao, doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu phân bón thời gian qua. Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm 2022, Đạm Phú Mỹ xuất khẩu khoảng 155.000 tấn, gấp 3 lần so với kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Đây là lý do quan trọng đưa doanh thu thuần của DPM trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 14.727 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 5.369 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm trước. Như vậy, DPM đã đạt 85% về doanh thu và vượt 30% về lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của DPM ở mức 16.762 tỷ đồng, tăng 20% so với ngày đầu năm (1/1/2022). Biến động chủ yếu từ tiền gửi có kỳ hạn tăng 68%, đạt 5.830 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, nợ phải trả của DPM ở mức 3.767 tỷ đồng, tăng 18% so với ngày đầu năm. Trong 9 tháng đầu năm, nợ phải trả cho người bán ngắn hạn của Đạm Phú Mỹ tăng thêm 30%, đạt 1.007 tỷ đồng.

Trên sàn, kết phiên sáng ngày 27/10, giá cổ phiếu của DPM ở mức 45.050 đồng/cp, tăng 1,2%.

Tin liên quan

Đọc tiếp